ლოგო სათაური
საბუღალტრო საბუთების შაბლონები
 
 
 
 

 

 

ყველაფერი ამქვეყნად: კონსტიტუცია, კოდექსი, კანონი, ბრძანება, ინსტრუქცია... უნდა იწერებოდეს ორი პრინციპით - ნამუსი და სამართლიანობა.

ნამუსი განგებაა, სამართლიანობა - კანონი. ეს არის ჩვენი მუშაობის სტილი.

აუდიტი ფინანსური მრჩეველი და მოძღვარია და არა მარტო საურავ–ჯარიმების ამცილებელი.

მობრძანდით ჩვენთან და ისწავლეთ, როგორ უნდა იმუშაოთ ამ პრინციპებით.

ჩვენთან არსებობს საბუღალტრო აღრიცხვის, კომპიუტერის და საბუღალტრო პროგრამების, ეკონომიკური კანონების, ინგლისურის შემსწავლელი კურსები.

 

"ჭკუვა უხმარ არს ბრიყვთათვის,
ჭკვა ცოდნით მოიხმარების"
დავით გურამიშვილი

 

 
 
 

©Design by Koba Bedoidze

http://bedoidze.site.ge/